TDS Nedir? İçme Suyu TDS Değeri Kaç Olmalıdır?

Toplam Çözünmüş katılar TDS suda çözünmüş herhangi bir mineral, tuz, metal, katyon veya anyon anlamına gelir. Toplam çözünmüş katılar (TDS), inorganik tuzları (esas olarak kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, bikarbonatlar, klorürler ve sülfatlar) ve bazı küçük miktarlarda suda çözünen organik madde.

Call Now Button